Laatste nieuws

Duurzaamdak combinatie Kremer & Cockerits

ASBEST VERBOD 

Vanaf 2024 komt er een verbod op asbestdaken en asbestgolfplaten. Particulieren, bedrijven en instellingen mogen die dan niet meer bezitten. Duurzaamdak combinatie Kremer & Cockerits.

ASBEST VERVANGEN DOOR EEN NIEUW DAK MET ZONNEPANELEN

30 jaar na de inwerkingtreding van het verbod op asbest is uw oude asbest dak aan vervanging toe. Om dit te stimuleren is er tot 1 september 2015 een subsidie regeling van toepassing. Deze subsidie regeling maakt asbest verwijderen voordeliger. Tevens geld voor bedrijven een milieu-investeringsaftrek. Bedrijven die zonnepanelen plaatsen in combinatie met asbestsanering kunnen ook gebruik maken van de fiscale regeling energie-investeringsaftrek. Voor particulieren geldt een btw teruggaaf over de investering in zonnepanelen. Buiten de genoemde voordelen verhoogt u de waarde van uw vastgoed door asbest vrij te zijn. In combinatie met zonnestroom verlaagd u de maandelijkse kosten van uw energieverbruik. 

 

SUBSIDIE REGELING VOORWAARDEN

Om gebruik te maken van de regeling dient u aan één van de volgende voorwaarden te voldoen:

  • U bent een agrariër
  • U bent een voormalig agrariër en het bouwblok heeft op enige manier vanaf 1 januari 1993 een agrarische bouwbestemming gehad
  • U bent geen agrariër maar het bouwblok heeft op enige manier vanaf 1 januari 1993 een agrarische bouwbestemming gehad

DE SUBSIDIE REGELING

  • €4,50 subsidie per m² asbestdak
  • Sanering moet gepaard gaan met terugplaatsing van zonnepanelen
  • Minimaal 250 m² te saneren asbest dak
  • Per aanvrager maximaal € 15.000,- subsidie
  • Sanering van asbestdaken van gebouwen met een nevenfunctie mag, mits binnen het bouwblok
  • Plaatsing van minimaal 5 kW-piek zonnepanelen op een ander dak dan het gesaneerde dak mag op voorwaarde dat dit gebouw zich op een bouwblok uit de aanvraag bevindt. 

HULP BIJ AANVRAGEN

Alvorens tot uitvoering over te gaan moet er een complete aanvraag voor de subsidie regeling ingediend zijn, hierbij helpen wij u graag. Ook kan het zijn dat er bij uw Gemeente nog een aanvraag ingediend met worden, uiteraard helpen wij u hierbij ook. Na de beschikking kan tot uitvoering over gegaan worden. 

DUURZAAM DAK

In de duurzaam dak combinatie heeft u één partij waarbij u met al uw vragen terecht kunt. Echter bestaat deze combinatie niet uit één bedrijf dat alles doet maar uit meerdere partners die ieder ruime ervaring in eigen branche hebben. Dit alles resulteert in één samenhangend advies met alle benodigde kosten. De kosten en opbrengsten worden in een meer jarenplan aan u gepresenteerd. Tevens adviseren wij over de mogelijkheden van groen financiering. Bij een gemeenschappelijke order worden de werkzaamheden aansluitend op elkaar uitgevoerd. 

SOORT DAKBEDEKKING

Ter vervanging van het asbest heeft u meerdere mogelijkheden. U kunt kiezen voor een geïsoleerd paneel of een ongeïsoleerde plaat in verschillende diktes. Dit kan beide met of zonder aluminium binnen coating. Bij een ongeïsoleerd dak kunt u kiezen tussen staal of vezelcement. Elke oplossing kent zijn specifieke toepassing.

KEUZE ZONNESTROOM-INSTALLATIE

In de keuze van zonnepanelen hebben wij verschillende mogelijkheden. Zo kunnen wij systemen toepassen met een lage Watt piek prijs en een snelle terugverdientijd. Maar ook zijn all-black panelen toepasbaar met een betere esthetische waarde voor uw dak en een hogere Watt piek per paneel. Ook de juiste positionering van de panelen en de omvormers horen hierbij, eventueel aangevuld met online monitoring.

TOTAAL ADVIES OP MAAT

Naast een nieuw dak en zonnepanelen wordt uiteraard ook de asbest sanering in het advies meegenomen. Alle maatregelen bespreken wij graag persoonlijk met u. Onze adviseurs Gerderik Mijnen (kremer) en Erik Schoppema (Cockerits) maken graag een afspraak met u.